COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

สภาวิศวกรชี้ 3 อำเภอในอุบลฯ เสี่ยงดินสไลด์ บ้านถล่ม : Nation

สภาวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในจังหวัดอุบลราชธานี 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ พบว่า ดินสไลด์บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านทรุด-ถล่มจากน้ำกัดเซาะ และระบบไฟฟ้ารั่วไหล

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.อุบลราชธานี ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทำให้เห็นภาพความเสียหายเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการพังทลาย 

 

เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนสภาวิศวกร ในฐานะสภาวิชาชีพด้านวิศวกรรมของประเทศจึงได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ สมาคมวิชาชีพรวม 21 องค์กรจัดทีม "วิศวกรอาสา 200 ชีวิต" ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือนทั้งหมด 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี , อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์   

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร  เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ความเสียหายเชิง โครงสร้างวิศวกรรมของที่พักอาศัย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามี ดินสไลด์บริเวณตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านทรุด-ถล่มจากน้ำกัดเซาะ และระบบไฟฟ้ารั่วไหล ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตของภาคประชาชน 

 

โดยเบื้องต้นประเมินความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในอำเภอวารินชำราบ พบจุดที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนจำนวนมาก คือ อาคารในโรงเรียนที่เกิดการทรุดตัวจากน้ำกัดเซาะ ที่พักอาศัยของประชาชนที่ทรุดเอียง สะพานข้ามแห่งน้ำชำรุด ตอนนี้สามารถสำรวจได้ร้อยละ 10  จาก 1 หมื่น 6 พันหลังคาเรือนที่ได้รับเสียหาย 

 

โดยวันนี้ทางวิศวกรอาสาจะลงพื้นที่ตรวจสอบ 500 หลังคาเรือนในอำเภอ วารินชำราบ ตอนนี้ยังคงเหลือ 14,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งหลังจากนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์จึงจะตรวจเสร็จทั้งหมด 

 

ขณะนี้ต้องการวิศวกรอาสาจำนวนมาก มาช่วยสำรวจความเสียหายเพิ่มเพื่อลดระยะเวลาการทำงานให้เร็วขึ้นซึ่ง ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีช่วงบ่ายของวันนี้ และยังขอแนะนำประชาชนในเรื่องของอันตรายของไฟฟ้าโดยต้องสังเกตสายไฟในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเช่น สายไฟขาด , สายไฟโดนน้ำ อย่าเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้

Credit : https://www.nationtv.tv/main/content/378746216/


วันที่ : 11 ต.ค. 2019