สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ข้อความขอบคุณนายเกษม เพชรเกตุ ยุติการดำเนินคดี

ตามที่นายเกษม เพชรเกตุ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องข้าพเจ้าทั้งสาม ประกอบด้วย นายสนั่น ศิริอ่อน, นายมนูญ อารยะศิริ และนายสุรพล ชุณหะวัต เป็นจำเลยต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งศาลมีคำสั่งประทับฟ้อง ตามคดีหมายเลขดำ อท.465/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ข้าพเจ้า ทั้งสามขอเรียนว่า หากรายงานสรุปผลการไต่สวนของข้าพเจ้าทั้งสามที่เสนอแก่คณะกรรมการจรรยาบรรณ และกรรมการจรรยาบรรณได้ตัดสินตามรายงานที่ข้าพเจ้าทั้ง 3 สรุปนั้น เป็นเหตุให้ นายเกษม เพชรเกตุ ได้รับผลกระทบต่อชื่อเสียงจากการตัดสินในครั้งนั้น ข้าพเจ้าทั้งสามขอแสดงความเสียใจต่อนายเกษม เพชรเกตุ และประกอบกับปัจจุบันคณะกรรมการสภาวิศวกรได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ลงโทษนายเกษม เพชรเกตุ แล้ว ซึ่งทำให้ คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป ข้าพเจ้าทั้งสามจึงได้ ขอความเห็นใจจากนายเกษม เพชรเกตุ ซึ่งนายเกษม เพชรเกตุ ก็ได้เห็นใจและตกลงที่จะดำเนินการ ถอนฟ้องให้แก่ข้าพเจ้าทั้งสาม ข้าพเจ้าทั้งสามจึงขอขอบคุณนายเกษม เพชรเกตุ ที่ไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไป


วันที่ : 24 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร