สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติ :-

- เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ,การจัดการ,เลขานุการ

- มีประสบการณ์งานธุรการ,งานเลขานุการ,งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

- สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร, ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่ E-mail : hr@coe.or.th สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ทาง http://www.coe.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1303 ต่อ 1308


วันที่ : 04 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร