สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

แถลงการณ์สภาวิศวกร การแอบอ้างชื่อสภาวิศวกรใน Facebook เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

แถลงการณ์สภาวิศวกร

 

การแอบอ้างชื่อสภาวิศวกรใน Facebook เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

 

******************************************************************************************

ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลการแอบอ้างชื่อสภาวิศวกรในเฟสบุ๊ค เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าที่ https://www.facebook.com/thaielectroo/posts/1334559033354719 นั้น

สภาวิศวกรขอชี้แจงว่า เฟสบุ๊คที่มีการแอบอ้างโดยการใช้ชื่อสภาวิศวกรเพื่อโฆษณาขายอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าดังกล่าวนั้น ไม่ใช่เฟสบุ๊คของสภาวิศวกร และสภาวิศวกรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับเฟสบุ๊คที่มีการแอบอ้างดังกล่าวแต่อย่างใด สภาวิศวกรจึงขอแจ้งเตือนสมาชิกสภาวิศวกรและประชาชนอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าว

อนึ่ง สภาวิศวกรจะดำเนินการกับผู้แอบอ้างชื่อดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                        สภาวิศวกร

                                                                                2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


วันที่ : 02 พ.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร