สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การประกวดราคาจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Suppression System ห้องคอมพิวเตอร์

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Fire Suppression System ห้องคอมพิวเตอร์ 

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร  ระหว่างวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และเชิญผู้มารับแบบประกวดราคาเพื่อรับฟังและตอบคำถามชี้แจงโครงการในวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ


วันที่ : 26 ก.พ. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร