สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครเปิดรับสมัครกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7  (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง กำหนดวันรับสมัคร สถานที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครเปิดรับสมัครกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7  (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2561-2564) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน  2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาวิศวกร 487/1 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ

ประกาศกำหนดวัน สถานที่และแบบสมัคร

 

* แบบฟอร์ม (กรุณา Download ไฟล์ใบสมัครลงที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดพิมพ์) 

1. แบบสรุปข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)  (pdf)

2. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรจากสมาชิกสามัญและมิได้ดำรงตำแหน่งคณาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24(1) (pdf)

3. แบบหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเพื่อประกอบการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24(1) (pdf)

4. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรจากสมาชิกสามัญและดำรงตำแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรา 24(2) (pdf)

5. แบบหนังสือรับรองสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาเพื่อประกอบการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ตามมาตรา 24(2)  (pdf)

 

  • กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
  • กำหนดวันนับคะแนนในวันที่ 8 กันยายน 2561ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.coe.or.th หรือสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ สายด่วน 1303

 

 

 

 

 


วันที่ : 20 ก.พ. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร