สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “บริการทำความสะอาดสำนักงานสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๒”

          สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง  “บริการทำความสะอาดสำนักงานสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๒” โดยให้มีพนักงานมาประจำ ณ สถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง จำนวน ๒ คน

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ๔๘๗/๑ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ


วันที่ : 13 พ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร