สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ตามประกาศสภาวิศวกร เลขที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (Project Management Consultant : PMC) ระยะที่ ๑”

ตามประกาศสภาวิศวกร  เลขที่  ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง  การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร (Project Management Consultant : PMC)  ระยะที่ ๑”   
        สภาวิศวกรได้คัดเลือก  บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เป็นผู้รับจ้าง  “ที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร  (Project Management Consultant : PMC)  ระยะที่ ๑”


วันที่ : 09 พ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร