สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ :-

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

3. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี หากมีผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)

4. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านการติดต่อการต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี

5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศได้

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 

 

 

 ติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร, ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่ E-mail : hr@coe.or.th 

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครงานได้ที่นี่ (แบบฟอร์มใบสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline.1303 ต่อ 2202

 


วันที่ : 02 พ.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร