สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คำชี้แจงสภาวิศวกร กรณีเกิดเหตุเจดีย์ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะยุบตัวบริเวณภายในวัดพระยาทำวรวิหาร

คำชี้แจงสภาวิศวกร

กรณีเกิดเหตุเจดีย์ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะยุบตัวบริเวณภายในวัดพระยาทำวรวิหาร

*****************************************************************************************************

ตามที่เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ปรากฏข่าวจากสื่อมวลชนกรณีเกิดเหตุเจดีย์ซึ่งอยู่ระหว่างการบูรณะยุบตัว บริเวณภายในวัดพระยาทำวรวิหาร ซอยอรุณอัมรินทร์ ๑๕ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต นั้น

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีข้างต้น สภาวิศวกรขอเรียนว่า งานออกแบบและคำนวณ และงานควบคุมการก่อสร้างบูรณะเจดีย์ที่มีความสูงตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไป เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งต้องประกอบวิชาชีพโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ในส่วนของสภาวิศวกรได้มีกระบวนการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยได้
จัดส่งคณะผู้ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และได้ประสานงานรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร สำนักงานเขตบางกอกน้อย และวัดพระยาทำวรวิหาร รวมถึง
การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป

                                                                                        สภาวิศวกร

                                                                               ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


วันที่ : 27 ก.ย. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร