สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกร จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA” ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บิช โฮเต็ล พัทยา

สภาวิศวกร จัดกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA” ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บิช โฮเต็ล พัทยา โดยมีการให้บริการสมาชิกสภาวิศวกรนอกสถานที่ ได้แก่ การยื่นคำขอต่างๆ เช่น การยื่นคำขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ การยื่นคำขอนิติบุคคล การต่ออายุใบอนุญาตฯ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ฯลฯ และการชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตฯ


วันที่ : 09 ส.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร