สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครงาน

 

1. หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ               จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ :-

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)
5. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการ หรือด้านการติดต่อการต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศได้
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายต่างประเทศ  จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ :-

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,สาขาการจัดการ, สาขาเลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ, งานเลขานุการ,งานติดต่อต่างประเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียน ได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 

Download ใบสมัคร

 

ติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร, ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน
หรือที่ E-mail: hr@coe.or.th

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline.1303 ต่อ 1308

 


วันที่ : 24 ก.ค. 2018

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร