สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศปิดที่ทำการศูนย์บริการสมาชิกสภาวิศวกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

เนื่องจากสภาวิศวกรจะทำการย้ายศูนย์บริการสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น (อาคาร 18) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

 


วันที่ : 14 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร