สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอขยายระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม งบประมาณประจำปี 2560 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร

สภาวิศวกรโดยคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ขอขยายระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม งบประมาณประจำปี 2560 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร จึงขอเชิญสมาคมวิชาชีพที่เป็นองค์กรแม่ข่าย CPD ของสภาวิศวกร ส่งข้อเสนอโครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม สนใจดูรายละเอียดทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th

 

ทั้งนี้สภาวิศวกรปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป


วันที่ : 01 มิ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร