สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server”  โดยมี คุณลักษณะเฉพาะการปรับปรุงห้อง Server 

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.   ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ   และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และเชิญผู้มารับแบบประกวดราคาเพื่อ   รับฟังและตอบคำถามชี้แจงโครงการในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐


วันที่ : 31 พ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร