สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของสภาวิศวกร

สภาวิศวกรขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของสภาวิศวกร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม และยกเลิกวันที่ 5 พฤษภาคม

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ


วันที่ : 28 เม.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร