สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เอกสารประกอบการแถลงข่าว มาตรการป้องกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกจากอาคารจอดรถ เรื่อง แนวทางการออกแบบและก่อสร้างที่กั้นกันรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

เอกสารประกอบการแถลงข่าว มาตรการป้องกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกจากอาคารจอดรถ เรื่อง แนวทางการออกแบบและก่อสร้างที่กั้นกันรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ  โดย ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร

จัดโดย สภาวิศวกร ร่วมกับ สภาสถาปนิก และ สมาคมสถาปนิกสยาม วันที่ 30 มีนาคม 2560 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

 

เอกสารประกอบการแถลงข่าว ppt

 

 


วันที่ : 07 เม.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร