สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ขอเชิญวิศวกรจิตอาสาเข้าร่วมโครงการวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ตามที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้ในปัจจุบัน  ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก สภาวิศวกรเห็นว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือในด้านวิศวกรรม โดยการจัดตั้งกลุ่มวิศวกรอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัยภาคใต้ เพื่อเข้าช่วยเหลือในการตรวจสอบอาคารโรงเรียน โรงพยาบาล โครงสร้างที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นวิศวกรอาสา

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 09 ม.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร