สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

คำชี้แจงสภาวิศวกร กรณีการกล่าวอ้างว่าสภาวิศวกรออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบกิจการวิทยุชุมชน

คำชี้แจงสภาวิศวกร

กรณีการกล่าวอ้างว่าสภาวิศวกรออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบกิจการวิทยุชุมชน

 *******************************************

ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เรื่องที่สภาวิศวกรกำลังพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ....  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าสื่อสาร) ที่จะควบคุมการประกอบกิจการวิทยุชุมชน หรือกำหนดให้ต้องมีวิศวกรประจำอยู่ ณ สถานีวิทยุชุมชน นั้น

สภาวิศวกรขอเรียนชี้แจงว่า กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริง เนื่องจากสภาวิศวกรไม่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการวิทยุชุมชน ตามที่ผู้ประกอบการมีความกังวลกันแต่อย่างใด  

การพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประเภทและขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร เป็นการแก้ไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.. 2550 โดยในส่วนของงานอำนวยการใช้ มีการระบุเฉพาะระบบที่มีสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ ตามตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติใช้กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power- E.I.R.P.) ต่อสถานี ตั้งแต่ 13.13 กิโลวัตต์ขึ้นไป ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนไม่ได้ใช้กำลังส่งขนาดดังกล่าว (สถานีวิทยุชุมชนใช้เครื่องกำลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ ตามข้อกำหนดของ กสทช.)

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. .... สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (งานไฟฟ้าสื่อสาร) ได้ที่ http://www.coe.or.th/coe-2/newsPic/N-20170127095315-1.pdf

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                     สภาวิศวกร

                                                                              20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วันที่ : 20 ก.พ. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร