สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

โครงการให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร

คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์เห็นควรส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร โดยการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ ให้ส่วนลดอัตราค่าสินค้าและบริการแก่สมาชิกสภาวิศวกร

 

หน่วยงานที่ให้ส่วนลดค่าสินค้าและบริการให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือมีบัตรสมาชิกสภาวิศวกร โดยสมาชิกต้องแสดงบัตรดังกล่าวเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง มีดังนี้

 

1. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

1.1 บริการถอดแบบประมาณการหลังคาฟรี

1.2 ให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มจากส่วนลดสินค้าและบริการปกติอีก 2%  เมื่อซื้อสินค้าและบริการที่ SCG Experience

โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

- ระยะเวลาในการให้ส่วนลดสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2560
- สามารถใช้ส่วนลดสินค้าและบริการได้เฉพาะที่ บจก. เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ เท่านั้น (1444 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ)
- ส่วนลดสินค้าไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่จำหน่ายผ่านระบบ 
- e-commerce (https://www.scgshoppingexperience.com)
- พื้นที่การให้บริการเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

2. บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด

ให้ส่วนลดและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร โดยมีเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้

- ให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มจากส่วนลดสินค้าและบริการปกติอีก 3%
- ระยะเวลาการรับประกัน 5 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง
- ระยะเวลาการบริการดูแลและบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
- ระยะเวลาในการให้ส่วนลดสินค้าและบริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2560

 

 

 

 


วันที่ : 20 ก.พ. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร