สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ประจำศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)

ประกาศรับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ    จำนวน  1  อัตรา (ประจำศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานด้านเอกสารศูนย์บริการฯ ประสานงานระหว่างศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสภาวิศวกร (กรุงเทพฯ) การจัดอบรมสัมมนา การจัดทดสอบความรู้
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :-

เพศ           - ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

                 (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)

วุฒิการศึกษา      - ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

ความสามารถ         - มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office /Internet

  - มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานด้านเอกสาร

(ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา หรือสถานที่พักใน จังหวัดเชียงใหม่)

ติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานสภาวิศวกร, ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน หรือที่ E-mail : hr@coe.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ Hotline 1303 ต่อ 1308

ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ติดกับสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์) เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-944908 หรือมือถือ 086-340-8572

 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2560


วันที่ : 27 ธ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร