สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

แถลงการณ์สภาวิศวกร กรณีการใช้คำ “วศ.” นำหน้าชื่อวิศวกร

แถลงการณ์สภาวิศวกร

กรณีการใช้คำ “วศ.” นำหน้าชื่อวิศวกร

****************************************************************************************************

ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนและโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนและคัดค้าน การใช้คำ “วศ.” นำหน้าชื่อวิศวกร นั้น

 

สภาวิศวกรขอชี้แจงว่า การใช้คำนำหน้าชื่อดังกล่าวเป็นแต่เพียงแนวทาง ซึ่งมิได้มีผลเป็นการบังคับใช้ คำนำหน้าชื่อตามกฎหมาย แต่เป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยวัตถุประสงค์ในการกำหนดแนวทางเรื่องดังกล่าว ก็เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารการปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงกับการใช้คำนำหน้าชื่อในวิชาชีพอื่น ๆ และการใช้  คำนำหน้าชื่อวิศวกรในต่างประเทศ

 

อย่างไรก็ดี สภาวิศวกรจะนำความคิดเห็นของสาธารณชน ไปพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม ในการออกประกาศสภาวิศวกรเรื่องดังกล่าวต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

สภาวิศวกร

16 ธันวาคม พ.ศ. 2560


วันที่ : 16 ธ.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร