สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

เอกสารประกอบงานแถลงข่าว เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายและทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สภาวิศวกรร่วมกับสภาสถาปนิก จัดแถลงข่าวเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายและทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันเหตุรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก นายวีระ ถนอมศักดิ์ อุปนายกสภาสถาปนิก คนที่สอง พร้อมด้วยนายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งการแถลงข่าวได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 16 สื่อ

 

เอกสารประกอบงานแถลงข่าว 

โดย ศ.ดร อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ppt1 | ppt2

โดย นายชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษทดสอบความรู้ความชำนาญฯ ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ppt

 

 


วันที่ : 15 พ.ย. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร