สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๑”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้จัดพิมพ์ “หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๑” จำนวน ๑๕๗,๐๐๐ ฉบับ  

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ   และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ

 


วันที่ : 24 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร