สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “บริการทำความสะอาดสำนักงานสภาวิศวกร ประจำปี 2561"

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “บริการทำความสะอาดสำนักงานสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีพนักงานประจำ ณ สถานที่ทำการของผู้ว่าจ้าง จำนวน ๒ คน” 

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑ ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ


วันที่ : 19 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร