สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server” 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.     ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ   และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  และเชิญผู้มารับแบบประกวดราคาเพื่อรับฟังและตอบคำถามชี้แจงโครงการในวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐


วันที่ : 02 ต.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร