สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server”

          สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ปรับปรุงห้อง Server” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะการปรับปรุงห้อง Server

 

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐


วันที่ : 23 ส.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร