สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

แถลงการณ์สภาวิศวกร กรณีการปฏิบัติหน้าที่วิศวกรอาสาของสภาวิศวกร

ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณีมีบุคคลกล่าวอ้างตนเป็นวิศวกรอาสา ได้ทำการตรวจสอบและได้มีคำสั่งให้อพยพ และรื้อถอนอาคารโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นั้น

 

สภาวิศวกรขอเรียนชี้แจงว่า มีหลายหน่วยงานที่ได้ส่งวิศวกรอาสาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของตนเองเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย ซึ่งจากการตรวจสอบของสภาวิศวกรไม่พบว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวเป็นวิศวกรอาสาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิศวกรแต่อย่างใด ประกอบกับสภาวิศวกรได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของวิศวกรอาสาไว้อย่างชัดเจน รวมถึงได้มีการอบรมวิศวกรอาสาก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยวิศวกรอาสาของสภาวิศวกรจะต้องปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่น ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดกิจกรรมไว้เท่านั้น โดยวิศวกรอาสาของสภาวิศวกรจะไม่มีการแยกปฏิบัติงานโดยลำพังและปฏิบัติงานนอกเหนือจากสถานที่ที่กำหนดไว้ อีกทั้ง กรณีวิศวกรอาสาของสภาวิศวกรตรวจสอบเบื้องต้นพบสภาพอาคาร ที่อาจไม่ปลอดภัยจะดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารและเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อจัดหาวิศวกรที่เชี่ยวชาญ มาตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยละเอียด ทั้งนี้ วิศวกรอาสาของสภาวิศวกรไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัย และสั่งปิดใช้งานอาคารแต่อย่างใด

 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สภาวิศวกรจะประสานงานและหารือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาสาต่อไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

สภาวิศวกร 15 สิงหาคม 2560


วันที่ : 15 ส.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร