สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Server สำหรับ Database และ Website โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง Server สำหรับ Database และ Website

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่อง Server สำหรับ Database และ Website โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง Server สำหรับ Database และ Website

 

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.     ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๗/๑  ซอยรามคำแหง ๓๙ (เทพลีลา ๑)  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ   และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือเข้าดูข้อมูลได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๐๓ ต่อ ๑๔๐๒  ในวันทำการ

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐


วันที่ : 05 ก.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร