สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

สภาวิศวกรร่วมกับเอพี อะคาเดมี่ จัดอบรมในหัวข้อ“ฐานรากและโครงสร้าง" พื้นฐานสำคัญของวิศวกรโยธาให้กับวิศวกรโยธา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ  Jasmine City Hotel

สภาวิศวกรร่วมกับเอพี อะคาเดมี่ จัดอบรมในหัวข้อ“ฐานรากและโครงสร้าง” พื้นฐานสำคัญของวิศวกรโยธาให้กับวิศวกรโยธา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 8.30-17.30 น.  ณ Jasmine City Hotel เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่วิศวกรโยธารุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปี อีกทั้งยังมีการติวเข้มเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ วิธีการสัมภาษณ์ เขียนผลงาน เพื่อเลื่อนระดับใบประกอบอาชีพให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานงานความรู้ความสามารถของวิศวกรโยธาในประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:       วิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 5 ปี

จำนวนที่เปิดรับ:           200 ท่าน

การลงทะเบียนร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม
http://www.apthai.com/career/apacademy/engineer/1
ติดต่อสอบถามโทร. 02-261-2518 ต่อ 266, 766


วันที่ : 22 ส.ค. 2016

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร