สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560 (3 PDU)

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560

 

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2560 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป)

 

สมาชิกแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ได้ทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th ทางไปรษณีย์ ทาง E-mail : coemeeting@coe.or.th หรือทางโทรสาร 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 กรุณานำบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของท่าน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือประกอบการประชุมได้ที่ www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1303

 


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
 

(คะแนน CPD = 3 PDU)

 

 

 

 

 


วันที่ : 04 ม.ค. 2017

ข่าวอื่นๆ 5 ข่าวล่าสุด

อ่านข่าวทั้งหมด >>
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร