COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

เอกสารประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จ้างออกแบบอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) จ้างรื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างรั่วชั่วคราวโดยรอบบริเวณที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร
สภาวิศวกรเปิดแบบตึก “อีโค่บิวดิ้งซีโร่เวสต์แห่งแรกของไทย” ที่มาพร้อม 5 ฟังก์ชั่นสุดลํ้า คาดก่อสร้างเสร็จปี 2564

เอกสารประกอบการสัมมนา

การสัมมนา “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง ประเมิน และปรับปรุง แผงกั้นรถยนต์ในอาคารจอดรถ” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 12.10 น. ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูมโฟเย่ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
การก่อสร้างสะพาน และโครงสร้างชั่วคราว กรณีศึกษาจากสะพานถล่มที่ชัยนาท วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
การเตรียมความพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3 เป็นวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
การสัมมนา “ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย” วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. กรุงเทพฯ