COE

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร

สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60296
สอบถามการสมัครเป็นสมาชิกการขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร สามารถสมัครโดยส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

การสมัครเป็นสมาชิกระดับภาคีวิศวกรพิเศษ คือในขั้นตอนของสภาวิศวกร แนะนำว่าให้สมัครสมาชิกพร้อมทั้งยื่นคำขอใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษและผลงานดีเด่น

คืออยากถามว่าในการสมัคร เราสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียวได้ก่อนหรือไม่
โดย : วุฒิชัย นุ่มคง 27 มิ.ย. 2019
ความเห็น : 1 webAdmin [28 มิ.ย. 2019]

ในส่วนของภาคีพิเศษ แนะนำให้สมัครพร้อมยื่นเอกสารที่สำนักงาน เพราะทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องจะตรวจสอบความถูกต้องให้ท่าน หากพบว่าขาด หรือต้องแก้ไขอะไรก็จะให้คำแนะนำได้ทันที ในส่วนของการยื่นผ่านทางไปรษณีย์นั้นก็สามารถทำได้ครับ แต่อย่างที่แจ้งไปในตอนต้น หากเอกสารที่กรอกมาไม่ครบถ้วน ก็จะทำให้เสียเวลาในการส่งเอกสาร หรือแจ้งกลับให้แก้ไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1303

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ