สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60282
สอบถามเรื่องการใช้หนังสือรับรองชั่วคราว แทนใบ กว.
ในกรณีที่ต้องการใช้หนังสือรับรองชั่วคราวที่ทางสภาฯออกให้ในระว่างที่รอใบ กว.ใหม่ เพื่อใช้ในการลงนามรับรองในโครงการฯหลายโครงการฯ ไม่ทราบว่าสามารถถ่ายสำเนาและเซ็นต์สำเนาถูกต้องใน หนังสือรับรองฉบับจริง ได้หรือไม่ครับ ทั้งนี้มีประโยคท้ายกระดาษระบุว่า "ให้ใช้ภายใน 60 วันนับแต่วันออกหนังสือ และให้ใช้ฉบับจริงเท่านั้น" จึงเกิดข้อสงสัยครับ
โดย : K 30 พ.ค. 2019
ความเห็น : 1 webAdmin [20 มิ.ย. 2019]

กรุณาสอบถามที่ โทร 1303 ต่อ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร