สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60260
การต่ออายุ(ก่อนหมดอายุ) ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ แล้วจะชำระเงินผ่านธนาคารได้อย่างไร
1.การต่ออายุ(ก่อนหมดอายุ) ไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ ทำให้ไม่สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักฐานการชำระเงินประกอบเป็นเอกสารขอต่ออายุด้วย ไม่ทราบว่าควรดำเนินการอย่างไรครับ
2.สายด่วน 1303 เป็นระบบตอบรับอัตโนมัติ ไม่สามารถอธิบายได้ตรงประเด็นข้อสงสัยครับ เนื่องจากสิ่งที่ระบบตอบรับอธิบายนั้น ก็เป็นเนื้อความเดียวกันกับที่ระบุใน web site ขณะที่ข้อสงสัยรวมทั้งปัญหาอื่นๆ ไม่สามารถใช้บริการ 1303 ได้เลย
โดย : เกียรติศักดิ์ โพธิ์สังข์ 30 เม.ย. 2019
ความเห็น : 1 webAdmin [20 มิ.ย. 2019]

โทรสายด่วน 1303 กด 0 ติดต่อ Operator ได้เลยครับ มีเจ้าหน้าที่รอให้บริการอยู่ครับผม

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร