สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60239
ขอบเขตของสามัญวิศวกรสาขาเครื่องกลในงานออกแบบและคำนวณงานปรับอากาศ
เนื่องจากทางผมไม่แน่ใจเรื่องขอบเขตของสามัญวิศวกรสาขาเครื่องกลในงานออกแบบและคำนวณงานปรับอากาศ ตามที่ระบุความสามารถว่า
- ที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 700 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง หรือ
- ที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทำความเย็นไม่เกิน 50,000 ตรม

จึงอยากสอบถามตามรายการดังต่อไปนี้

1. ขนาดทำความเย็น 700 กิโลวัตต์ต่อเครื่องหมายถึงขนาด Kilowatt Input หรือหมายถึงขนาดตันความเย็นที่ 199 ตัน (700 กิโลวัตต์ความเย็น)
2. ถ้าเป็นระบบ Chilled Water System ขนาด 700 กิโลวัตต์ หมายถึงขนาด Chiller หรือหมายถึงขนาด AHU
3. ถ้าอาคารมีพื้นที่เกิน 50,000 ตรม แต่ขนาดเครื่องทำความเย็นมีขนาดไม่ถึง 700 กิโลวััตต์ สามัญวิศวกรสามารถออกแบบได้ ใช่หรือไม่ครับ
4. ถ้าขนาดเครื่องปรับอากาศมีขนาดเกิน 700 กิโลวัตต์ แต่พื้นที่อาคารน้อยกว่า 50,000 ตรม สามัญวิศวกรสามารถออกแบบได้ ใช่หรือไม่ครับ

รบกวนขอทราบคำตอบเพื่อความกระจ่างของผมด้วยครับ
โดย : กิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ 18 มี.ค. 2019
ความเห็น : 1 Anuparp [19 มี.ค. 2019]
*Scope <งานออกแบบ&คำนวณ> ในส่วนงานระบบปรับอากาศ (P.E.-Mechanical Engineer):
1 kW = 0.284 RT
700 kW = 199 RT
-------------------------------------
1)ขนาดทำความเย็น 700 kW/เครื่อง หมายถึง ขนาดตันความเย็นที่ output ออกมา 199 RT ครับ
2)ระบบ Chilled Water System ขนาด 700 kW หมายถึงขนาด Chiller ครับ
3)ถ้าอาคารมีพื้นที่"เกิน" 50,000 ตร.ม. (แต่ขนาดเครื่องทำความเย็นมีขนาดไม่ถึง 700 kW) สามัญวิศวกรสามารถออกแบบ "ไม่ได้"
4)ถ้าขนาดเครื่องปรับอากาศมีขนาด"เกิน" 700 kW (แต่พื้นที่อาคารน้อยกว่า 50,000 ตร.ม.) สามัญวิศวกรสามารถออกแบบ "ไม่ได้"
>> ข้อ 3 ,4 ระบุชัดเจน ,ในทางปฏิบัติ ปรับใช้เอาครับ ผมออกแบบมาหลายงาน ไม่เห็นเป็นประเด็นนะครับ เคยใช้ Abs Chiller ที่เอา Steam waste heat นำกลับมาใช้ แทนที่จะปล่อยทิ้ง หรือใช้แอร์แบบ VRF แทนในอาคารหลายแห่งครับ
-------------------------------------
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร