สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60238
ขอบเขตและความสามารถของสามัญวิศวกรเครื่องกล
ตามที่ระบุว่าสามัญวิศวกรสามารถออกแบบและคำนวณระบบปรับอากาศที่่มีีขนาดทำํความเย็นไม่เกิน 700 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง หรือที่มีพื้นที่ปรับอากาศหรือทำความเย็นไม่เกิน 50,000 ตรม.

อยากจะถามว่า ถ้าขนาดเครื่องทำความเย็นมีขนาดไม่เกิน 700 kW/เครื่อง (199 ตัน/เครื่อง) แต่พื้นที่ปรับอากาศเกิน 60,000 ตรม. ไม่ทราบว่าสามัญวิศวกรเครื่องกลสามารถทำการออกแบบได้หรือไม่ครับ
โดย : กิตติศักดิ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ 15 มี.ค. 2019
ความเห็น : 1 webAdmin [22 มี.ค. 2019]

ขอคำปรึกษา หรือสอบถามได้ที่ โทร. 1303 ติดต่อสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร