สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60181
ขอต่ออายุใบอนุญาตภาคีอย่างเดียว ไม่ต่อภาคีพิเศษ-ทำอย่างไรครับ
นายชูวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์
(ทำรายการบน Web site)

ใบแจ้งการชำระ
PAYMENT ADVICE
รายการชำระเงิน (Ref.2 61179510)
ต่ออายุใบอนุญาตภาคี ก่อนหมดอายุ ภย.25482 500 บาท
ต่ออายุใบอนุญาตภาคีพิเศษ หลังหมดอายุ พย.2095 2,500 บาท(ไม่ต่อรายการนี้)
ต่ออายุ สามัญสมาชิก อัตรา 5 ปี 1,000 บาท
รวม 4,000 บาท

** โปรดชำระเงินภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน **
โดย : นายชูวิทย์ วงศ์กาฬสินธุ์ 02 ม.ค. 2019
ความเห็น : 1 webAdmin [07 ม.ค. 2019]

ดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ สามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใบใหม่ (ใบรับเรื่อง 621119 )  ได้ที่

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=2312

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร