สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60173
คะแนน CPD ที่นำมาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร
ได้โทรสอบถามที่เบอร์ 1303 ได้รับแจ้งว่าคะแนน CPD ที่นำมาเป็นคะแนนช่วยในการสอบสัมภาษณ์ต้องยื่น ณ วันที่ยื่นขอรับใบอนุญาต แต่เหตุใด รายละเอียดในเวปไซต์ของ ระบบ CPD (http://coe.or.th/coe-2/_cpd/) ถึงให้ข้อมูลว่าสามารถยื่นก่อนวันสอบสัมภาษณ์ได้ "ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อสภาวิศวกรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอใช้สิทธินำหน่วยความรู้มาเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ ในการทดสอบความรู้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของคะแนนเต็ม และเมื่อนำคะแนนเพิ่มพิเศษไปรวมกับคะแนนทดสอบความรู้แล้วต้องไม่เกินคะแนนเต็มของการทดสอบความรู้ดังกล่าว" ถ้าหากไม่สามารถยื่นก่อนวันสอบสัมภาษณ์ได้ รบกวนผู้ดูแลเวปไซต์ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับ เพราะผู้อ่านอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและทำให้เสียโอกาสในการได้รับใบอนุญาตินะครับ และขออนุญาตสอบถามว่าคะแนน CPD ที่ได้ก่อนวันยื่นผลงานกับได้ก่อนวันสัมภาษณ์ แตกต่างกันอย่างไรครับ เพราะหากคะแนนถึงเกณฑ์ก็ไม่ควรมีประเด็นใดให้สงสัย เนื่องจากหลักสูตรอบรมที่มีคะแนน CPD ที่ไปอบรมก็ได้ใบประกาศ และสอบผ่านกันหมดนี่ครับ และเสียเงินสมัครด้วยนะครับ
อาจจะยาวไปหน่อย แต่ด้วยความสงสัย โปรดพิจารณาด้วยครับ
โดย : PS 17 ธ.ค. 2018
ความเห็น : 4 PS [19 ธ.ค. 2018]
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ คือถ้าผมดูในเวปไซต์ของสภาวิศวกรในส่วนของ"ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญ" มันก็จะเป็นอย่างที่พี่ว่าแหละครับ , แต่ถ้าดูเวปไซต์ของ CPD มันมีคำนี้ครับ
"ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อสภาวิศวกรก่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอใช้สิทธินำหน่วยความรู้มาเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษ"
เลยทำให้ผมและพี่ความเห็นแรกสับสนน่ะครับ แค่อยากให้สื่อของสภาวิศวกรชี้แจงไปในทิศทางเดียวกันน่ะครับ เพราะบางคนอาจคิดว่าทางสภาอาจจะอนุโลมให้ใช้คะแนนก่อนวันสอบสัมภาษณ์ได้ ขอบคุณครับ
อ่ออีกประเด็นที่พี่ทศพลบอกว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาตรวจสอบคะแนน ทำไมต้องตรวจสอบในเมื่อเวปไซต์ CPD ก็มีคะแนนบอกอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่เป็นคนกรอกเองด้วย น่าจะเอาคะแนนที่อัพเดตล่าสุดมาใช้ได้ หากยังไม่อัพเดต ก็ไม่ให้ใช้ ก็ได้นี่ครับ ขอแชร์ความเห็นไว้ ณ ที่นี้ครับ ขอบคุณครับ
ความเห็น : 3 วศ.ทศพล  [18 ธ.ค. 2018]
เรื่องการนำคะแนน CPD มาใช้เป็นคะแนนช่วยในการสอบสัมภาษณ์ประกอบการเลื่อนระดับวิศวกร
(จากภาคี เป็น สามัญ) สภาวิศวกรได้กำหนดไว้แล้วว่า...ให้ยื่นเอกสารคะแนน CPD พร้อมกับ
เอกสารประกอบการเลื่อนระดับฯ ในวันเดียวกันเลย...เพื่อให้ จนท.สภาวิศวกรได้มีเวลาตรวจสอบ
คะแนน CPD ก่อนนัดสอบสัมภาษณ์ อยู่แล้วนี่ครับความเห็น : 2 PS [18 ธ.ค. 2018]
ขอบคุณสำหรับความเห็นครับ ทางสภาช่วยรับพิจารณาด้วยครับ ผมยังมีความคิดเห็นว่าควรใช้คะแนน CPD ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ได้ มีเหตุผลประกอบอย่างไรโปรดชี้แจงด้วยครับ
ความเห็น : 1 A [18 ธ.ค. 2018]
ผมก็มีความเข้าใจตามข้อความที่ ท่านเจ้าของกระทู้ตั้งชื่อหัวข้อเรื่อง ซึ่งผมก็ไม่สามารถใช้คะแนน CPD มาเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษได้เนื่องจากเตรียมมายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ์ เหมือนกัน โดยผมมีคะแนนที่ ตรวจสอบจากในระบบ CPD Log Book 200 คะแนน กว่าๆ ครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร