สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60109
นักศึกษาราชภัฎ
ถ้าเช็คแล้วไม่มี รายชื่อ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ราชภัฎพระนคร ใน สาขาเทคโนโลยี เทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณทิต ไม่ใช่ วิศวกรรมศาสตร์ ในนั้น นี้ก็คือ คนที่เรียนจบมาหลักสูตร 4 ปี ก็ไม่สามารถขอใบ กว. ได้ใช่หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากๆครับมหาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี ภาคพิเศษเรียน เสาร์ อาทิตย์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์ ถ้าต้องการขอใบ กว. วิศวกรรมโยธา หรือ ไฟฟ้า เราไปสอบตอนหลังเพื่อ เอาใบ กว. ที่
สภาวิศวกร 487/1 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ตอนที่เรียนจบหลักสูตร 4 ปี แล้ว จะได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณมากๆๆ ครับ
โดย : o 08 ต.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [25 ต.ค. 2018]

การขอยื่นรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องจบในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองเท่านั้นครับ

ตรวจสอบการรับรองหลักสูตร                                                                                                                  
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

สอบถามเพิ่มเติม โทร 1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญา       

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร