สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60105
ตีความประเภทและขนาดงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศกกรรมโยธา
เทศบาลต้องการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้างภายใน 0.60 ม. ลึก 0.70 ม. ความยาว 90.00 ม.
ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศกรรมโยธา ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 ข้อ 4(17) และไม่ต้องมีวิศวกรออกแบบ ลงนามในแบบถูกต้องหรือไม่ครับ
โดย : Donyadeed 5/10/2561 05 ต.ค. 2018
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร