สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60051
การรับรองความมั่นคงแข็งแรงอาคารโรงงาน
สถานประกอบกิจการได้มีการยื่นขออนุญาตขยายโรงงาน เนื่องจากมีการเพิ่มกำลังเครื่องจักร มากกว่า 50 แรงม้า ในอาคารโรงงานเดิมที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว

กรณีนี้ ต้องการสอบถามว่า อาคารโรงงานเดิมที่มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้น และกำลังเครื่องจักรใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 แรงม้าขึ้นไป จะต้องใช้วิศวกรโยธา ระดับใด เซ็นรับรองความมั่นคงแข็งแรง

จากกรณีที่ศึกษาขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงาน ของสาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ได้ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรับรองอาคารโรงงานหลังเดิมตามลักษณะเช่นนี้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม แนะนำให้ใช้วุฒิวิศวกรโยธา เป็นผู้เซ็นรับรอง กรณีที่เป็นอาคารโรงงานหลังเดิม แต่เนื่องจากไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนว่าอ้างอิงจากข้อกำหนดใดจึงเกิดความสับสนในการดำเนินการ

จึงขอเรียนปรึกษาเพื่อความถูกต้องในการดำเนินการ


ขอบคุณค่ะ
โดย : รังสิยา 23 ก.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [24 ก.ค. 2018]

กรุณาสอบถามที่ โทร 1303 ต่อ สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร