สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60050
ประเภทและขนาดงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รางระบายน้ำ คสล. ความยาว 314 เมตร มีพื้นที่หน้าตัด (ช่องระบายน้ำ) 0.3 ตารางเมตร (กว้าง 0.3 ม. สูง 1 เมตร)

เข้าข่ายเป็นประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 หรือไม่

รางระบายน้ำก่อสร้างบริเวณข้างทางสาธารณะ
โดย : ฺT-KRIRK 20 ก.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [24 ก.ค. 2018]

กรุณาสอบถาม โทร 1303 ต่อสำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร