สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60046
สอบถามเรื่องบัตรประจำตัววิศวกรผู้ตรวจสอบ
ด้วยเทศบาลได้รับเรื่องจากผู้ประกอบการ ซึ่งได้แนบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ แต่เทศบาลยังไม่มีข้อมูลของวิศวกรผู้ตรวจสอบ จึงใคร่สอบถามทางสภาวิศวกร ว่าได้มีบัญชี รายชื่อผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร/หรือช่องทางได เพื่อหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจว่า วิศวกรผู้นั้นเป็นผู้ผ่านการสอบและเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร...
จึงเรียนมาเพื่อโประพิจารณา...
โดย : รุ่งโรจน์ สิงห์โทราช 13 ก.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [24 ก.ค. 2018]

กรณีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารต้องสอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองครับ

ส่วนผลสอบสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสภาวิศวกร

http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=908

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร