สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60034
ความไม่ถูกต้องของข้อสอบ ผู้ตรวจสอบอาคาร 3/2561
เรียน สภาวิศวกร
เนื่องด้วยมีความไม่ถูกต้องของข้อสอบ ผู้ตรวจสอบอาคาร รอบที่ 3/2561 เกิดขึ้น
จึงเป็นเหตุให้ผู้เข้ารับการทดสอบ เกิดความเสียหายในการคิดคะเเนนสอบ และอาจเป็นผลสำคัญที่ทำให้ผู้สอบหลายท่านสอบไม่ผ่านเนื่องมาจาก "ความผิดพลาดของการออกข้อสอบของสภาวิศวกร" ในรอบการสอบดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดข้อสอบที่ผิดพลาด บางข้อเท่าที่ยังจำได้แม่นยำ (ทางสภาฯสามารถกลับไปตรวจสอบได้ ว่ามีอยู่จริง) โดยเฉพาะในหมวดที่ 3 คือ

การออกสอบในเรื่องที่ "ไม่ได้มีการจัดสอน จัดอบรม" ดังข้อต้อไปนี้
1. ข้อสอบถามรายละเอียด เรื่อง การตรวจสอบหม้อน้ำ
2. ข้อสอบถามรายอะเอียด เรื่อง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดที่ทำงานแบบ กลับไป-กลับมา
3. ระยะทางหนีไฟจากทางตัน


และ การออกข้อสอบเรื่องที่ "ไม่ได้มีการจัดสอน จัดอบรม ในรายละเอียด" ดังข้อต้อไปนี้
1. การออกข้อสอบเรื่อง การป้องกันเพลิงไหม้ในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
2. ข้อสอบถามรายละเอียด เรื่อง แสงสว่างในการทำงานละเอียดน้อย งานละเอียดปานกลาง

รวมถึง การออกข้อสอบ ในลักษณะกำกวม โดยการตั้งคำถามลักษณะให้เกิด การขัดแย้งระหว่างสามัญสำนัก กับข้อกฏหมาย ดังข้อต้อไปนี้

1. ผู้ประสพภัย "ควร" ออกจากอาคารที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ภายในกี่นาที
และคำตอบมี ตัวเลือกอาทีเช่น 15 นาที , 60 นาที
ซึ่งถ้าตอบตามหลักสามัญสำนึก โดคยอ้างถึงคำว่า "ควร" ตามที่โจทย์ระบุ ย่อมต้องนำไปสู่การตอบว่า 15 นาที
แต่ ถ้าอ้างอิงตามกฏหมาย กฏหมายจะระบุว่า "ต้อง" สามารถอพยพคนในอาคารออกได้หมดภายใน 60 นาที

จะเห็นได้ว่าเบื้องต้นนี้ ผู้เข้าสอบมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกหักคะแนนติดลบคร่าวๆไม่น้อยกว่า 6 ข้อ ที่ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ ถ้าได้ตรวจสอบข้อสอบชุดนั้นอีกครั้ง


เช่นนี้แล้ว จึงอยากร้องขอให้ ทางสภาวิศวกร ตรวจสอบข้อสอบชุดนี้ใหม่ รวมถึงพิจารณาชดเชยการคิดคะแนน และระงับแก้ไขผลสอบที่ประกาศออกไปแล้วด้วย เป็นการด่วน

เนื่องจากข้อสอบชุดนี้ อาจกล่าวได้ว่า จัดทำ จัดสอบออกมาโดยไม่เป็นธรรม กับผู้สอบทุกท่าน ซึ่งอาจมีผลให้ผู้สอบต้องเสียค่าสอบครั้งแล้วครั้งเล่า อันเนื่องมาจากต้องถูกหักคะเเนนติดลบไปกับข้อสอบที่ผิดพลาดเช่นนี้
โดย : CHA 05 ก.ค. 2018
ความเห็น : 2 webAdmin [13 ก.ค. 2018]

ท่านสามารถส่งคำร้องเพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวได้ที่สภาวิศวกร หรือโทร 1303 ต่อ ฝ่ายรับรองปริญญาและส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม

ความเห็น : 1 ไกรวุฒิ จิตราทร [05 ก.ค. 2018]
รายละเอียดที่เจ้าของกระทู้ จะมีรายละเอียดข้อมูลในแผ่น CD ตอนจัดอบรมที่ทางผู้เข้าอบรมจะต้องอ่านเพิ่มเติมและจะมีรายละเอียดทุกข้อและทุกคำตอบครับ ซึ่งตอนอบรมผมคิดว่าทุกท่านคงอบรมเนื้อหาไม่ครบถ้วนตามที่เจ้าของกระทู้ที่ได้ตั้งกระทู้ครับ
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร