สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60029
สอบถามสถานะการจัดส่งใบ กว. คับ
เลขที่สมาชิก 265940
ภฟส.15619
โดย : กนกศักดิ์ พึ่งลาภ 25 มิ.ย. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [25 มิ.ย. 2018]

 

การชำระเงินค่าใบอนุญาต

- กรณีชำระเงินค่าใบอนุญาตที่สภาวิศวกร สามารถรอรับใบอนุญาตได้เลย

- กรณีชำระเงินค่าใบอนุญาตผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ 7-11 (พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินที่หน้าเว็บ หัวข้อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน)  ใบอนุญาตจะจัดส่งไปให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ครับ โดยจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 30 วันทำการ นับจากวันชำระเงินค่าใบอนุญาตครับ

*หากสะดวกรับใบอนุญาตที่ศูนย์บริการสมาชิกภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคใต้ ให้ชำระเงินผ่านทางธนาคารแล้วนำหลักฐานการชำระเงินไปขอรับใบอนุญาตที่ศูนย์บริการสมาชิกที่ท่านสะดวก

 

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร