สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 60023
การเทียบโอน
สอบถามอาจารย์กมลครับ ผมเรียนจบวศบ อุตสาหการ ในปี 2552 เป็นหลักสูตรที่สภาฯ รับรอง และสอบรับใบประกอบวิชาชีพ เรียบร้อยแล้ว
ถ้าจะมาเรียน วศบ เครื่องกล เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเครื่องกล สามารถเทียบโอนรายวิชา ที่เหมือนกัน เช่น วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานวิศวกรรมที่ตัวเรียนเหมือนกัน ได้สูงสุดกี่หน่วยกิต และต้องเรียนในวิชาสาขาเครื่องกลอย่างน้อยเท่าใด ถึงเข้าสอบรับใบประกอบวิชาชีพได้ครับ
โดย : direk.s 16 มิ.ย. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [25 มิ.ย. 2018]

ตรวจสอบการรับรองหลักสูตร                                                                                                                  
http://www.coe.or.th/coe-2/main/coeHome.php?aMenu=301

สอบถามเพิ่มเติม โทร 1303 ต่อเจ้าหน้าที่รับรองหลักสูตร ฝ่ายรับรองปริญญา       

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร