สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59997
แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา
ผมสมัครเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา”
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ไปแล้ว
ต่อมา แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวได้ จึงขอแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมตามกำหนดการดังกล่าว
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดย : นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม, ภย.28464 19 พ.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [23 พ.ค. 2018]

แจ้งยกเลิกสัมมนาได้ที่ โทร 1303

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร