สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59959
สอบถามเรื่องสถานะการสอบสามัญเพิ่มเติม
เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้ยื่นรายการเพิ่มเติมสำหรับสอบซ่อมในการขอเลื่อนระดับไว้เกินหนึ่งเดือนแล้ว
อยากติดตามสถานะว่ารายงานได้ผ่านการตรวจรับโดยคณะอนุกรรมการแล้วหรือยังครับ
โดย : PJN 13 มี.ค. 2018
ความเห็น : 2 webAdmin [03 เม.ย. 2018]

กรุณาสอบถามที่โทร 1303 ต่อเจ้าหน้าที่เลื่อนระดับ ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

ความเห็น : 1 พัฒน์ศิริ ใจก้าวหน้า [13 มี.ค. 2018]
*แก้ไขเพิ่มเติม
สามารถติดตามได้ทางไหนครับ เพราะในเว็บก็แจ้งแค่ได้รับเอกสารเท่านั้น
แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร