สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

ห้องรวมกระทู้หลัก

การแสดงความคิดเห็นกระทู้ หรือการตั้งกระทู้ใหม่ สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง กรณียังไม่ Login เข้าระบบ Login

กระทู้ที่ : 59931
หน่วยความรู้ที่ใช้ในการต่ออายุสำหรับ วิศวกรอาเซียน(ACPE)
การใช้หน่วยความรู้ ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนวิศวกรอาเซียน(ACPE) ใน"คู่มือการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง" ระบุว่า ต้องไม่น้อยกว่า 100 PDU แต่ใน "ACPE_Manual" ระบุว่า ต้องไม่น้อยกว่า 150 PDU (ข้อมูลมาจากสภาวิศวกรทั้งคู่) เราจะอ้างอิงตัวเลขใดเป็นหลักครับ
โดย : twn 23 ม.ค. 2018
ความเห็น : 1 webAdmin [26 ม.ค. 2018]

100 PDU เป็นคู่มือฯ เก่า (ก่อนการแก้ไข)

ปัจจุบันแก้ไขเป็น 150 PDU ครับ


สอบถามเพิ่มเติม โทร 1303 ต่อ ฝ่ายต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น
   
โดย: 
E-mail: 
  
กรุณากรอกข้อความในรูปภาพ
 
    
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร